Rühmanimede selgitused

Veerõõmud (keskmiselt 4-6 aastased)
1x nädalas toimuvad ujumistunnid, mille eesmärgiks on veega sõbrunemine mängulisel teel.

Algajad (keskmiselt 5-7 aastased):
Rühma on teretulnud lapsed, kes ei ole varem ujumisõpet saanud. Treeningutel keskendutakse esmalt veega sõbrunemisele: vette välja hingamisele (mullide puhumine), hõljumisele, libisemisele ja sukeldumisele. Kui need oskused on omandatud, jätkatakse vees edasiliikumise õppimisega.

Jätkajad (keskmiselt 6-7 aastased):
Rühma on teretulnud lapsed, kes on juba veega sõbrad – st oskavad vette-välja hingata (mulle puhuda), hõljuda, sukelduda ning libiseda.
Aasta jooksul õpitakse erinevaid vees edasi liikumise võimalusi, alustades krooli- ja selili jalgadetööga ning õppides juurde ka kätetööd ja koostöös ujumiist.

Vahumeistid (keskmiselt 7-9 aastased):
Rühma sobivad lapsed, kes oskavad vette-välja hingata, hõljuda, sukelduda ja libiseda. Lisaks osakavad nad vees edasiliikumiseks krooli- ning seliliujumise võtteid kasutada.
Õppeaasta jooksul täiustatakse krooli-ja seiliujumise tehnikat ning sooritatakse juurdeviivaid harjutusi rinnuli- ning liblikujumise omandamiseks.

Vetesellid (keskmiselt 9-12 aastased):
Krooli- ja seliliujumine on juba hästi omandatud (näiteks kooliujumise kursuse läbimisega) ning õpitakse juurde rinnuli- ja liblikujumise tehnikat.

Harrastajad (keskmiselt 12+ aastased):
Treeningutel keskendutakse kõigi 4 ujumisviisi (krool, selili, rinnuli, liblikas) tehnika õpetamisele/täiustamisele ning vastupidavuse arendamisele.

Spordirühmad:
Spordirühmade treeningute eesmärgiks on klubi esindamine erinevatel võistlustel Tartus ja väljaspool.
Spordirühma kuulumise eelduseks on kohusetundlik treeningutest osavõtt ning soov ja võimalus osaleda võistlustel ning ka laagrites Tartus ja väljaspool.

Personaaltreening:
on mõeldud neile, kes soovivad ujuma õppida eratreeneri juhendamisel. Pakume personaaltunde kõikidele tasemetele. Personaaltreeningul lähtub treener õppija tasemest ning eesmärkidest. Samuti saab vabalt valida õppesagedust ja õppeperioodi pikkust. Personaaltreeningutes on võimalik osaleda aastaringselt.