Õppemaks 2021 – 2022 õppeaastal

Õppemaks 2021/2022 õppeaastal

  • 1 x nädalas rühmas – 25 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 115 EUR
  • 2 x nädalas 44 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 200 EUR (soodustus 10 %)
  • 3 x nädalas – 50 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 220 EUR (soodustus 10%)
  • Võistlusspordirühm 4 x ja enam – 50 EUR/ kuu,  5 kuu ettemaksuna 220 EUR 
  • Harrastusrühm 4 x nädalas 65 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 290 EUR 
  • NB!  2001 ja varem sündinud – 2 x nädalas rühmas 50 EUR/ kuu, 3 x nädalas 65 EUR/ kuu

*** 5-kuu õppemaksu tasumisel 10% soodustus ***

Õppemaks tasuda arve alusel:  Ujumise Spordiklubi a/a  IBAN: EE632200221025128610/Swedbank/ jooksva kuu 6. kuupäevaks. 

  • Selgituseks märkida: Arve nr, ujuja ees- ja perenimi + viitenumber (igal inimesel (ujujal) personaalne)

Kui laps puudub terve kuu, tuleb tasuda kohatasu 15 EUR, osaliselt treeningutest puudumise puhul tuleb tasuda terve kuu õppemaks.

NB! Õppemaks kehtib 2014 – 2002 s.a. Tartu linnas spordiklubide 1. eelistuse puhul ja valdadelt toetust saavate laste puhul

Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis Eesti Maksu- ja Tolliametis, hilisemaid isiku muudatusi klubi tuludeklaratsioonis ei tee. Tulenevalt tulumaksuseadusest, ei kehti täiskasvanute huvikoolitusega seotud kuludele tulumaksusoodustus.