ÕPPEMAKS

Õppemaks 2023/2024 õppeaastal

Rühma õppemaks on kehtestatud vastavalt treeningkordade arvule nädalalas ning väikesema osalemise korral ei muutu. Puudutud tunde ei kompenseerita.

Treeningud AURA KESKUSES


Sünniaasta 2004 ja noorematele* kehtiv hinnakiri:

*Õppemaks kehtib Tartu linna laste puhul, kelle osalemine huviringis on kinnitatud. Samuti valdadelt toetust saavate laste puhul.

Treeningrühm Kuumaks 5 kuu ettemaks (september-jaanuar)
1x nädalas rühm 35 EUR 160 EUR
2x nädalas rühm 55 EUR 250 EUR
3x nädalas rühm 65 EUR 295 EUR
Võistlusspordirühmad 4x nädalas ja enam 75 EUR 340 EUR

NB! Treenigutele algusajaga enne kella 15:00 kehtivad soodushinnad:

Treeningrühm Kuumaks 5 kuu ettemaks (september-jaanuar)
2x nädalas rühmas 49 EUR 220 EUR
3x nädalas rühmas 59 EUR 265 EUR


Sünniaasta 2003 ja vanematele kehtiv hinnakiri:

Treeningrühm Kuumaks 5 kuu ettemaks (september-jaanuar)
2x nädalas rühmas 60 EUR 270 EUR

Treeningud TAMME KOOLIS

Sünniaasta 2004 ja noortematele kehtiv hinnakiri:

Treeningrühm Kuumaks 4 kuu ettemaks (oktoober-jaanuar)
2x nädalas rühmas 45 EUR 160 EUR

Sünniaasta 2003 ja vanematele kehtiv hinnakiri:

Treeningrühm Kuumaks 4 kuu ettemaks (oktoober-jaanuar)
1x nädalas rühmas 30 EUR 200 EUR

 

LISAINFO:

  • Õppemaks tasuda arve alusel:  Ujumise Spordiklubi a/a  IBAN: EE632200221025128610/Swedbank/ jooksva kuu 6. kuupäevaks.
  • Palume arvet tasudes kasutada viitenumbrit ning selgitusse lisada ujuja ees- ja perekonnanimi (rühma nimetus ei ole vajalik).
  • Kui laps puudub kuu aega järjest, on võimalik taotleda õppemaksu asemel kohatasu arvet – 20 EUR. Taotlus palume esitada meiliaadressile: arved@ujumine.ee
  • Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis Eesti Maksu- ja Tolliametis, hilisemaid isiku muudatusi klubi tuludeklaratsioonis ei tee.
    Tulenevalt tulumaksuseadusest, ei kehti täiskasvanute huvikoolitusega seotud kuludele tulumaksusoodustus.