Tudengite meistrivõistlused – 16.02.2019

14:00

veebruar 16, 2019

Tudengite meistrivõistlused – 16.02.2019 Aura Keskuses, stardid kl 14.00

Entry list alade kaupa : Enrty List

Juhend

 • EESMÄRK              Selgitada Eesti üliõpilaste meistrid ujumises ja populariseerida ujumist.
 • KORRALDAJAD   Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) koostöös Ujumise Spordiklubiga (USK)
 • OSAVÕTJAD          kehtiva üliõpilas- või õpilasstaatust kinnitava dokumendi alusel:
  • EASL-i liikmesõppeasutuste tudengid, samuti teiste Eesti kõrgkoolide üliõpilased
  • Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased (s.a. 2001 ja vanemad)
  • Vilistlased, kes on lõpetanud kõrgkooli 2018.
  • Välisriikides õppivad Eesti kodanikud ja Eestis õppivad välisriikide üliõpilased
  • EASL-i liikmeskoolide ja kõrgkoolide spordiklubide töötajad (põhitöökoht kõrgkoolis, väljaspool meistrivõistluste arvestust).

VÕISTLUSTE KAVA

 1. 50 m vabalt N ja M
 2. 50 m rinnuli N ja M
 3. 50 m selili N ja M
 4. 50 m liblikat N ja M
 5. 100 m kompleksi N ja M
 6. 4 x 50 m vabalt 2 N + 2 M

REGISTREERUMINE 11. veebruariks 2019 e-postile voistlus@ujumine.ee.

 • Ülesandmine teha etteantud vormil (klikka lingil)
 • Võistluspäeval saab sekretariaadis aladelt maha võtta kuni kl 13.15.
 • Kui alale on registreerunud vähem kui 3 ujujat, siis ala ei toimu.

Teateujumistes osalevad kõrgkoolide võistkonnad, mis koosnevad ühe ja sama kõrgkooli üliõpilastest.

 • AUTASUSTAMINE I, II ja III koha võitjaid autasustatakse medali, diplomi ja meenega.
 • Parim mees- ja naisujuja saavad eriauhinna (FINA punktitabeli alusel).

 

www.easl.ee                          www.ujumine.ee