TRIATLONITREENERI KUTSEEKSAM 15.03.2024 Tallinnas

16:30

märts 15, 2024

Triatlonitreenerite EKR 3-6 kutseeksam ja taastaotlemise eksam reedel, 15.03.2024 kell 16:30 Tallinnas

Dokumentide esitamise LÕPPTÄHTAEG eksamile on reede, 06.02.2024.

Triatlonitreeneri kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksamid EKR 3–6 tasemele (abitreener, nooremtreener, treener, vanemtreener) toimuvad 15. märtsil 2024 (reedel) kell 16:30 Tallinnas Workland Fahles (Tartu mnt 82) ruumis Acid.

2024. aasta viimane kutseeksam ja taastaotlemise eksam toimub septembri lõpus või oktoobri alguses 2024 (dokumentide esitamise tähtaeg augustis 2024).

Kvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid esitada veebilehel minu.treenerikutse.ee.

Dokumentide esitamiseks vastavad juhised leiate pärast sisselogimist lehe menüüvalikutes. Dokumentide esitamise LÕPPTÄHTAEG eksamile on reede, 06.02.2024.

Kutseeksami tasu määrad (ka järeleksami puhul):

– Abitreener EKR 3: 40 €
– Nooremtreener EKR 4: 47 €
– Treener EKR 5: 56 €
– Vanemtreener EKR 6: 72 €

Kutse omistamise tasu kanda:
Saaja: MTÜ Eesti Triatloni Liit
Kontonumber: EE081010220057342015
Selgitus: 15.03.2024 triatlonitreeneri kutseeksam

Tulenevalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 19.04.2023 kinnitatud kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja esmaabi koolituse läbimist.

Taotlemise täpsemad tingimused on leitavad järgnevas  dokumendis: https://www.spordiregister.ee/admin/valjund.php?vmkf=52&n=kutseandmise_kord_treeneri_kutsetele

Treenerikutse taotlemiseks, kutsetaseme tõstmiseks või taastaotlemiseks esitada (või täiendada) järgnevad dokumendid minu.treenerikutse.ee lehel:

– isikut tõendava dokumendi koopia
– haridust tõendava dokumendi koopia(d)
– taseme- ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
– vormikohane tööalane CV (taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV)
– kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument (elektroonilisse keskkonda laadida maksekorralduse koopia)

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus. Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.

Eestis on treeneritele kutseandja Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega vastava spordiala treenerite hindamiskomisjonid. Koostöös Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutusega kontrollib EOK triatlonitreenerite hindamiskomisjon taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldab kutseeksami ja otsustab kutse andmise.

Lisainformatsioon: Henek Tomson | henek.tomson@triatlon.ee | +372 56 488 961
EOK triatlonitreenerite hindamiskomisjon