,,Õpime ujuma – 2″ koolitus – 19.11.2022 Tartus

10:00

november 19, 2022

,,Õpime ujuma – 2″ koolitus – 19.11.2022 Tartus, kl 10:00-18:00

Info SIIN

Registreerimine kuni 13. november, 2022.

 • Koolituse maksumus on 115 €.
 • Koolituse maht 10 AT.
 • Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.
 • Koolitusel osalejatele:
  • lamineeritud metoodiline juhendmaterjal Teekond ujumisoskuseni,
  • kooliujumise ABC voldikud
  • vajadusel “Õpime ujuma” metoodiline juhendmaterjal

Koolituse ajakava tegevustega on leitav siit.

Koolituse sisuinfo:

 • Oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada I kooliastmes eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale ujumisoskuse andmisel.
  • uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata vabastatud ja edasijõudnud õpilased.
  • teadmised, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.
 • Jätk ,,Õpime ujuma” metoodika kahepäevasele põhikoolitusele, sobib ujumise algõpetuse juhendamise oskuste täiendamiseks ja täiendkoolituseks.
 • Koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Koolitaja: Maria Trei (ujumistreener ja ujumisõpetaja Kuusalu Keskkoolis, EULi, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spets. ettevalmistuse).