EUL kutseeksam treenerikutse taotlemiseks – 30.09.2022