Eestimaa Talimängud – ujumine Valgas 25.02.2017

12:00

veebruar 25, 2017

http://www.joud.ee/est/g180/

8. Ujumine – maakondade võistkondadele Võistkonna suurus on piiramatu.
Vanuseklassid:
T  2001 ja hiljem sündinud, N  1983 – 2000, N35  1982 ja varem sündinud
P  2001 ja hiljem sündinud, M  1978 – 2000, M40  1977 ja varem sündinud

Võistelda saab ainult oma vanuseklassis, va teateujumises, kus
võisteldakse absoluutarvestuses.

Võistlusalad:
100 m vabalt     T, N, N35, P, M, M40
100 m rinnuli    T, N, N35, P, M, M40
100 m selili     T, N, N35, P, M, M40
4 x 50 m vabalt teateujumine   2 N + 2 M

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht – 25 punkti, II koht – 22 p, III koht – 20 p, 4. koht – 18 p, 5. koht – 17 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Teateujumises on koefitsient 3.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal maakonnal 12 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema teatevõistkonna kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht teateujumises, selle
võrdsuse korral suurem esi- või paremate kohtade arv.