Eesti Ujumisliidu treenerite kutseeksam – 17.03.2019

12:30

märts 17, 2019

17.märtsil 2019 toimub ujumistreenerite kutseeksam
 • INFO SIIN
 • Oluline info ning uuendused:
  • Dokumendid kutse taotlemiseks esitada elektrooniliselt: http://www.spordiregister.ee/
  • Kõikide dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 4. märts 2019.a.
  • Alates 2019 peab kõikidel treeneritel olema kehtiv esmaabikoolituse tõend.
   • Esimest korda peab olema 16 tunnine tõend 
   • Seejärel iga kolme aasta tagant 6 tunnine tõend.
   • Tõend esitada spordiregistrisse koos eksamidokumentidega.
   • Esmaabi koolituse tunnid on lisaks kutsetaotlemiseks vajalikele tundidele.
  • Kutse taastaotlemisel on vaja 60 tundi täiendkoolitust + esmaabikoolitus 16 või 6 tundi.
  • Sama on esmakordsel taotlemisel, näiteks EKR 3 taotlemiseks on vaja 30 tundi üldaineid + 30 tundi erialakoolitust + 16/ 6 tundi esmaabikoolitust. *
  • Tekkinud küsimuste korral võtke ühendust: