Eesti noorte ja juunioride MV ujumises – 13.-15.05.2022 Aura Keskuses

09:30

mai 13, 2022

Eesti noorte ja juunioride MV ujumises – 13.-15.05.2022 Aura Keskuses

6-osalisena 50-meetrises ujulas elektroonilise ajavõtusüsteemiga

 Eelujumised (kiiremad ja aeglasemad vahetused eraldi osadena) ja finaalid.
 50 m ja 100 m distantsidel – noortele A ja B* finaal, juunioridele A finaal;
200 m distantsidel – noortele A finaal, juunioridele A finaal;
400 m, 800 m ja 1500 m distantside mõlema vanuseklassi kiireimad vahetused õhtuses osas;
* noorte B finaal toimub vaid juhul, kui eelujumistes osaleb rohkem kui 32 ujujat.
 Võistlusosade programm algab naiste alaga, v. a. 4×100 m vabalt.
Ülesandmised (sh. teateujumised) esitada Swimrankingusse reedeks, 06.maiks 2022
 Teateujumise nimelised ülesandmised võistluste sekretariaati 30 minutit enne võistlusosa.
Stardimaks – 11 eurot vastavalt avalikustatud stardiprotokolli järgi.
 Ülesandmised saadetakse ülekontrollimiseks hiljemalt 4 kalendripäeva enne võistluste algust.

Stardiprotokoll avalikustatakse 48 tundi enne esimest võistluspäeva www.swimming.ee

Võistluste algusajad:
Hommikused osad: soojendus kl 08:30, stardid kl 09:30
Õhtused osad*: soojendus kl 16:00, stardid kl 17:00
* 15. mai õhtune osa: soojendus kl 15:00 stardid kl 16:00

Startimise õigus on vastava ala aegnormatiivi täitnutel.
 Eesti noorte ja juunioride meistreid, II ja III koha võitjaid autasustatakse medalitega.
 Muud võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud küsimused lahendatakse FINA võistlusmääruste ja EULi võistluste üldjuhendi põhjal.
 Majutus- ja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
 Võistkondade esindajate tehniline koosolek toimub võistlustele eelneva päeva õhtul. Täpne koht ja kellaaeg antakse teada vähemalt 2 päeva enne võistluste algust.
 Autasustamisel osalemine on kohustuslik. Medali saab kätte ainult vastava ala autasustamiseks ettenähtud ajal