Dokumentide esitamine ujumistreenerite kutseeksamiks – 5.10.2022

23:55

oktoober 5, 2022

Dokumentide esitamine ujumistreenerite kutseeksamiks – 5.10.2022

Eksami info SIIN

Eesti Ujumisliidu Kutsekomisjon kuulutab välja
UJUMISTREENERITE kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami
Reedel, 28.10.2022.a. Tallinnas.

 • NB! Järeleksamit ei toimu, tulemused kinnitatakse 29.10.2022.
  Dokumendid kvalifikatsiooni taotlemiseks esitada elektrooniliselt https://minu.treenerikutse.ee/
  Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 5.10.2022.
 • Kohustuslikult esitatavad dokumendid (esitatakse elektrooniliselt):
  a) isikut tõendava dokumendi koopia – pass, ID kaart või juhiluba
  b) haridust tõendava dokumendi koopia
  c) täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopiad
  d) kutse omistamistasu maksmist tõendav dokument või selle koopia (maksekorraldus)
  e) essee kutse taastaotlemiseks.
 • Teema: viimase 4a tegevuse analüüs ja järgmise 4a plaanid, essee pikkus 1-2 A4.
  f) kehtiv esmaabi koolituse tunnistus (esimest korda 16h, seejärel iga 3a järgi 6h).
  Alusdokumendid http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1
   Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.
   Eksamile pääsust teavitatakse kutsetaotlejaid 20. oktoobriks 2022.a. e-postile
  (toimiva meiliaadressi eest vastutab avalduse esitaja)
   Eesti Ujumisliit väljastab vajadusel arve ainult enne makse sooritamist ja enne 1.10.22.
  Kes soovib arvet, palun kirjutage tom@swimming.ee
 • Kutseomistamise tasu tasuda Eesti Ujumisliit a/a EE372200221021784906
  Selgitusse märkida: Treener + tase; ees- ja perekonnanimi.
  Kutseeksami tasu määrad:

  • Abitreener EKR 3 – 40 eur
  • Nooremtreener EKR 4 – 47 eur
  • Treener EKR 5 – 56 eur
  • Vanemtreener EKR 6 – 72 eur
  • Meistertreener EKR 7 – 80 eur (maksta otse Spordiregistrile, kes kutse taotlemisega tegeleb)
  • Pensionäride taastaotlemise tasu 6 eur
   Peale makse sooritamist Eesti Ujumisliit arvet ei väljasta.
 • Järgmine kutseksam toimub 2023.aasta märtsi alguses.
 • Küsimused:
  • Vladimir Kunitsõn, EULi koolituste juht, telefon 55 69 25 69, vladimir.kunitson@gmail.com