22.08.2022 “Õpime ujuma 2” koolitus Keila Tervisekeskuses

09:00

august 22, 2022

“Õpime ujuma 2” koolitus põhineb ujumise algõpetuse e-õppematerjalidel (94 õppevideot, e-raamat Teekond ujumisoskuseni ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi). E-õppematerjalidele ja koolitusele on aluseks “Õpime ujuma” metoodika ning need on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Pane ennast kirja esimesel võimalusel, sest koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat.

Registreerimise viimane päev on 12. augustil.

Koolitus toimub, kui koolitusele registreerib vähemalt 12 inimest.

Koolituse info:

  • Koolituse maksumus on 115€.
  • Peale koolituse eest tasumist arveid tagantjärele ei väljastata.
  • Koolitusel osaleja saab tunnisuse 10 AT.
  • Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.
  • Koolitusel osalejad saavad koolituselt tasuta kaasa lamineeritud metoodilise juhendmaterjali Teekond ujumisoskuseni, kooliujumise ABC voldikud ja vajadusel “Õpime ujuma” metoodilise juhendmaterjali.

Koolituse ajakava:

22.08 – kell 9:00-17:30

Koolituse detailsem ajakava tegevustega on leitav siit.

Koolituse sisuinfo:

  • “Õpime ujuma 2” koolitusel osalejad saavad koolituselt oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada esimese kooliastme õpilastele eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale ujumisoskuse andmisel. Lisaks oskab selle koolituse läbinud juhendaja uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata vabastatud ja edasijõudnud õpilased.
  • Lisaks saavad õpetajad teadmise, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.
  • “Õpime ujuma 2” koolitus on loogiline jätk Õpime ujuma metoodika kahepäevasele põhikoolitusele, sobib ujumise algõpetuse juhendamise oskuste täiendamiseks ja täiendkoolituseks.
  • “Õpime ujuma 2” koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Koolitust viib läbi: Maria Trei, kes on ujumistreener ja ujumisõpetaja Kuusalu Keskkoolis ja kes on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse.