Õppemaks 2019 – 2020 õppeaastal

Õppemaks 2019/2020 õppeaastal

  • 1 x nädalas rühmas – 25 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 115 EUR
  • 2 x nädalas – 39 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 175 EUR (soodustus 10 %)
  • 3 x nädalas – 45 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 200 EUR (soodustus 10%)
  • Võistlusspordirühm 4 x ja enam – 50 EUR/ kuu,  5 kuu ettemaksuna 220 EUR (soodustus 10 %)
  • NB!
  • 1999 ja varem sündinud – 2 x nädalas rühmas 45 EUR/ kuu, 3 x nädalas 60 EUR/ kuu

*** 5-kuu õppemaksu tasumisel 10% soodustus ***

Palume õppemaks tasuda:  Ujumise Spordiklubi a/a  IBAN: EE632200221025128610/Swedbank/ eelneva kuu lõpuks ettemaksuna.

  • Selgituseks palun märkida: lapse ees- ja perenimi, treeneri nimi ja kuu(d) mille eest tasutakse.

Tasutud õppemaksult on vanemal võimalik saada Eesti Maksu- ja Tolliametilt tulumaksu tagastust.

Kui laps puudub terve kuu, tuleb tasuda kohatasu 15 EUR, osaliselt treeningutest puudumise puhul tuleb tasuda terve kuu õppemaks.

NB! Õppemaks kehtib 2012 – 2000 s.a. Tartu linnas spordiklubide 1. eelistuse puhul ja valdadelt toetust saavate laste puhul