Õppemaks 2018-19 õppeaastal

Õppemaks 2018/19 õppeaastal

  • 1 x nädalas rühmas – 25 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 115 EUR
  • 2 x nädalas – 37 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 165 EUR (soodustus 10 %)
  • 3 x nädalas – 42 EUR/ kuu, 5 kuu ettemaksuna 190 EUR (soodustus 10%)
  • 4 x ja enam spordirühmas – 47 EUR/ kuu,  5 kuu ettemaksuna 200 EUR (soodustus 15 %)
  • NB!
  • 1998 ja varem sündinud – 2 x nädalas rühmas 45 EUR/ kuu, 3 x nädalas 55 EUR/ kuu, 4 x nädalas 65 EUR/ kuu

Palume õppemaks tasuda:  Ujumise Spordiklubi a/a  IBAN: EE632200221025128610/Swedbank/ eelneva kuu lõpuks ettemaksuna.

  • Selgituseks palun märkida: lapse ees- ja perenimi, treeneri nimi ja kuu(d) mille eest tasutakse.

Tasutud õppemaksult on vanemal võimalik saada Eesti Maksu- ja Tolliametilt tulumaksu tagastust. 5-kuu õppemaksu tasumisel 10% soodustus.

Kui laps puudub terve kuu, tuleb tasuda kohatasu 15 EUR, osaliselt treeningutest puudumise puhul tuleb tasuda terve kuu õppemaks.

Õppemaks kehtib 2011 – 1999 s.a. Tartu linnas spordiklubide 1. eelistuse puhul ja valdadelt toetust saavate laste puhul